Bio-ethanol haarden kunnen veilig zijn als ze op de juiste manier worden gebruikt en onderhouden. Ze bieden verschillende veiligheidsvoordelen in vergelijking met traditionele haarden op basis van hout of gas, maar het is nog steeds belangrijk om bewust te zijn van enkele specifieke veiligheidsrichtlijnen:

  1. Brandstofbeheer: Bio-ethanol is een ontvlambare brandstof, dus het is essentieel om de brandstof veilig te bewaren en te hanteren. Houd brandbare materialen uit de buurt van de haard en bewaar de brandstof in een goed afgesloten container, weg van warmtebronnen en open vuur.
  2. Veilige locatie: Plaats de bio-ethanol haard op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de haard niet kan omvallen en dat er geen brandbare materialen in de directe omgeving zijn.
  3. Ventilatie: Hoewel bio-ethanol haarden geen rook produceren, kunnen ze nog steeds een kleine hoeveelheid kooldioxide en vocht afgeven. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin de haard wordt gebruikt om eventuele ophoping van dampen te voorkomen.
  4. Toezicht: Laat de haard niet onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is. Dit geldt met name als er kinderen of huisdieren in de buurt zijn.
  5. Brandstofvulling: Vul de brandstoftank alleen bij als de haard is afgekoeld en de vlammen zijn gedoofd. Mors geen brandstof op de haard en gebruik altijd een trechter om morsen te voorkomen.
  6. Doofmiddelen: Houd een brandblusser of een blusdeken bij de hand in geval van een ongeluk of noodsituatie.
  7. Kinderbeveiliging: Als je kinderen in huis hebt, zorg er dan voor dat de haard buiten hun bereik is en gebruik eventueel een beschermend scherm om te voorkomen dat ze in de haard kunnen reiken.
  8. Goedgekeurde producten: Kies altijd voor bio-ethanol haarden die zijn vervaardigd door gerenommeerde fabrikanten en die voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en voorschriften.
  9. Installatie volgens instructies: Volg nauwkeurig de installatie- en gebruikersinstructies van de fabrikant om ervoor te zorgen dat de haard op de juiste manier wordt gebruikt.

Hoewel bio-ethanol haarden over het algemeen veilig zijn, is het belangrijk om te begrijpen dat ze open vuur produceren en dat er altijd een zekere mate van risico is. Door verantwoordelijk om te gaan met het gebruik, onderhoud en de veiligheidsrichtlijnen, kun je de risico’s minimaliseren en genieten van de sfeer die deze haarden bieden.